Les ajudes al lloguer convocades per la Generalitat beneficien 13.696 persones amb més de 21,8 milions d'euros

11/01/2019

Un total de 13.696 persones s'han beneficiat dels 21.815.627 euros corresponents als programes d'ajudes al lloguer d'habitatges a la Comunitat convocats per la Generalitat en l'exercici 2018.

El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) ha publicat aquesta setmana els dos llistats dels beneficiaris definitius amb finançament propi de la Generalitat i del Ministeri de Foment.

Aquestes ajudes, que s'emmarquen en el Pla estatal d'habitage 2018-2021, estan cofinançades per les dues administracions i agrupades en dos programes d'ajudes: ajudes per a lloguer d'habitatges per a 2018 i una altra línia específica d'ajudes per a joves amb un percentatge d'ajuda que arriba al 50 % de la renda.

D'aquesta manera, per a l'exercici 2018 s'han destinat un total de 15.272.481 euros (10.464.426 euros del Ministeri de Foment i 4.808.055 euros de la Generalitat) per al Programa de lloguer d'habitatges que ha beneficiat un total de 10.330 persones. Pel que fa al Programa d'ajudes per a joves, la quantitat assignada és de 6.543.146 euros (4.482.622 euros del Ministeri i 2.060.524 euros de la Generalitat) que han beneficiat 3.366 joves.

Xifra històrica de beneficiaris

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha qualificat de "molt bona notícia aquestes dades que demostren que any rere any augmenta el nombre de beneficiaris i, per tant, les administracions ajudem més gent a pagar el lloguer del seu habitatge".
Aquest 2018, s'ha "arribat a una xifra històrica amb quasi 13.700 beneficiaris, que contrasta amb els escassos 2.400 que es van beneficiar en 2015 amb les ajudes de l'anterior Govern", ja que, s'ha multiplicat quasi per sis aquesta xifra.

En aquests quatre anys, "hem recuperat la confiança de la ciutadania perquè la Generalitat convoca les ajudes, les resol i les paga, cosa que fa quatre anys no passava", ha indicat.

Dades per províncies

Segons les dades desglossades per províncies, pel que fa al Programa d'ajudes al lloguer, 8.172.276 euros han anat per a 5.241 persones de la província de València, 3.969.913 euros s'han destinat a 2.657 persones de la província d'Alacant i 3.130.290 euros per a 2.432 persones de la província de Castelló.

D'altra banda, respecte al Programa de lloguer per a joves, 3.609.377 euros s'han destinat per a 1.788 joves de la província de València, 2.035.155 euros per a 1.050 joves de la província d'Alacant i 898.614 euros per a 528 joves de la província de Castelló.

En aquest sentit, Salvador ha volgut destacar que l'any 2018, per primera vegada des de fa sis anys, la Generalitat ha convocat unes ajudes específiques per al lloguer dels joves. "Estem compromesos a ajudar aquells joves amb dificultats econòmiques a emancipar-se i poder garantir-los l'accés a l'habitatge", ha apuntat.

En les ajudes al lloguer també tenen prioritat els afectats per desnonaments; dació en pagament o execució hipotecària en els últims deu anys; famílies monoparentals o nombroses; dones víctimes de violència de gènere; víctimes de terrorisme; persones amb diversitat funcional; persones amb trastorn mental sever; joves extutelats, i unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques.

De la mateixa manera, tenen preferència les dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió, especialment quan tinguen fills menors exclusivament al seu càrrec, i també les unitats de convivència en què totes les persones es troben en situació de desocupació i hagen esgotat les prestacions corresponents.

Aquesta forta inversió destinada a ajudes a l'arrendament demostra "la disposició social i el compromís ferm d'aquest Consell per a facilitar l'accés a l'habitatge al nombre més gran possible de persones, i insistir sobretot en els col·lectius amb més necessitats, per mitjà d'una gestió eficaç dels recursos públics", ha explicat Salvador.

Les ajudes al lloguer arriben al 40 % de l'arrendament, amb un màxim de 2.880 euros anuals i poden ser del 50 %, com a màxim, del lloguer si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys.

El Programa subvenciona els rebuts del lloguer des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2018 i va dirigit a unitats de convivència que no superen tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).