El Consell inicia l'elaboració del Pla territorial de les comarques centrals amb l'objectiu d'augmentar la competitivitat de la zona

10/01/2019

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha presentat als alcaldes i als agents socials i econòmics les propostes el Pla d'acció territorial (PAT) de les comarques centrals, d'aquesta manera ha iniciat el procés de participació pública des del primer moment.

Tal com ha explicat, el PAT té com a objectiu "desenvolupar la competitivitat dels pobles de les comarques centrals, i mantindre al temps la pròpia personalitat".

Es tracta d'una zona extensa que engloba huit comarques tradicionals (la Safor, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Canal de Navarrés, l'Alcoià, el Comptat, la Costera i la Vall d'Albaida) i abasta 185 municipis i uns 850.000 habitants, en un espai físic que podria fer-se equivalent pel que fa a superfície amb la província de Castelló o Alacant.

En la seua intervenció, Salvador, que ha estat acompanyada pel secretari autonòmic, Josep Lluís Ferrando, i la directora general d'Ordenació de Territori, Urbanisme i Paisatge, Rosa Pardo, ha dit que el PAT analitza els trets de la infraestructura verda rural i urbana i el sistema d'assentaments urbans, i també preveu les necessitats industrials i logístiques de les ciutats centrals i la mobilitat.

D'altra banda, "a diferència d'altres projectes, també conté propostes estratègiques sobre l'activitat econòmica i la difusió de la innovació -ha continuat- en el territori com a base per a la creació i l'articulació de les xarxes de cooperació entre empreses, agents socials i Administració".

Per a la consellera, "la clau de la planificació és fonamental per a afrontar els reptes del futur i aquest pla és una oportunitat en un territori que té el 58% del terreny protegit i amb una especial singularitat industrial que fa encara més gran el potencial d'aquestes comarques".

Per això, ha apostat per la "total coordinació i el diàleg" per a l'elaboració d'aquest document en una zona on ha destacat que "tenen cultura de treball mancomunat, que és un punt a favor".

Territori policèntric amb personalitat pròpia

Les comarques centrals són un exemple de territori policèntric, amb gran abundància de ciutats intermèdies que presten béns i serveis a entorns rurals i contribueixen a l'equilibri necessari del territori de la Comunitat Valenciana.

"Aquesta zona té gran importància per a millorar la nostra cohesió territorial", ha indicat Salvador.

Per això, és necessari que "aquest espai supramunicipal -ha postulat la consellera- mantinga la pròpia personalitat i avantatges comparatius, i que assolisca masses crítiques per mitjà de la cooperació i la col·laboració que permeten que siga una alternativa viable al model metropolità, al qual s'ha d'equiparar en condicions de vida i oportunitats".

Connexió ecològica i funcional

Segons ha explicat Salvador, el PAT de les comarques centrals proposa un model de connexió ecològica i funcional que tinga en compte tant la relació entre els ecosistemes del litoral i els de l'interior com la connectivitat dels espais rurals d'elevat valor, i tinga en compte com a grans eixos vertebradors els cursos fluvials del Serpis, el Cànyoles-Albaida i altres com el Gorgos, el Girona, l'Algar o l'Amadorio.

Assentaments urbans

Respecte als assentaments urbans, la consellera ha ressaltat la importància que té mantindre un sistema urbà "polinuclear per a millorar l'equilibri territorial entre l'interior i el litoral".

En aquest sentit, juga a favor el fet que hi haja un sistema rural central envoltat de ciutats intermèdies prestadores de béns i serveis supramunicipals amb uns temps d'accés similars als urbans, per a la qual cosa es proposa desenvolupar polígons mancomunats en el medi rural, o facilitar la implantació d'activitats relacionades amb els recursos endògens.

Pel que fa al sector industrial, el PAT pretén reforçar els sòls per a ús industrial, terciari i logístic que ofereixen més qualitat de serveis i més accessibilitat.

Mobilitat sostenible

Des del punt de vista de la mobilitat sostenible, el programa Uneix proposa la realització de plans de mobilitat sostenible comarcal a les dues comarques de la Marina i a la Safor, que el PAT podrà estendre a la resta de comarques i analitzar les característiques específiques de la mobilitat supramunicipal. De fet, els primers resultats de les enquestes de mobilitat indiquen un patró de desplaçaments de curt recorregut en els quals la bicicleta pot tindre un pes important si es disposa d'una infraestructura adequada".

Dinamització econòmica

Per a millorar i fer més competitiva aquesta realitat, és necessari "fomentar la cultura col·laborativa de les empreses, la creació de capital social i la constant introducció d'innovació en els processos productius.

Segons Salvador, per això "entenem que aquest PAT pot ajudar la creació d'aquestes xarxes d'innovació i aquestes complicitats entre empreses, agents econòmics, socials i Administració, amb la finalitat de dotar aquest espai amb una imatge unitària de qualitat, i donar-li més visibilitat i difondre els valors d'esforç i emprenedoria que són consubstancials amb la tradició productiva d'aquestes comarques", ha finalitzat la consellera.

Per la seua banda, Lluís Ferrando ha centrat la intervenció en l'oportunitat que obri aquest pla per a "impulsar polígons industrials i àrees logístiques a les zones més adequades" i la directora general, Rosa Pardo, ha assenyalat que la "zonificació equilibrada i coherent de tot aquest sòl servirà també per a afavorir una qualitat de vida millor per als ciutadans en unes comarques amb unes oportunitats envejables per a assolir-ho".

Arxius relacionats