La Conselleria d'Obres Públiques aprova el Pla bàsic de mobilitat de l'àrea metropolitana de València

14/12/2018

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha aprovat el Pla bàsic de mobilitat de l'àrea metropolitana de València, que com ha manifestat el director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, "és la primera vegada que s'aborda la planificació de la mobilitat en l'àmbit supramunicipal en tota l'àrea, atenent totes les formes de transports, tant el públic com els desplaçaments a peu o amb bicicleta".

Aquest pla de mobilitat, ha explicat, "és el primer document de propostes que es genera dins del Pla de mobilitat de l'àrea metropolitana de València (PMoMe València) i se centra en les actuacions a curt i mitjà termini".

Així, ha assenyalat que "el Pla bàsic de mobilitat és un document complet, que permet abordar, per primera vegada, la planificació de la mobilitat en l'àrea metropolitana de València dins d'un procés ordenat, basat en dades i tècniques contrastades".

El document ha tingut un ampli procés d'exposició pública, la seua versió preliminar es va poder consultar en la pàgina web de la Conselleria i en les seues dependències, després es va obrir el període d'al·legacions per la qual cosa, a més del canal oficial, es va habilitar una bústia electrònica en la pàgina web d'aquest pla. Així mateix, es va presentar en la Jornada de la Setmana de la Mobilitat, i també en la Mesa Interadministrativa de Mobilitat Sostenible de la Universitat Politècnica de València.

El document ha rebut 291 comentaris de 27 entitats o agents territorials, als quals s'ha donat resposta tant a les al·legacions, 222, com a les aportacions, 69. Del total d'al·legacions rebudes, s'han acceptat i incorporat 66 al Pla bàsic i s'han fet 155 aclariments, ha informat Carlos Domingo.

El Pla bàsic de mobilitat de l'àrea metropolitana de València s'estructura al voltant de 9 línies estratègiques d'acció, que aconsegueixen des de la mobilitat no motoritzada fins al transport públic, la gestió de la mobilitat o el desplegament normatiu.

Cada una de les línies estratègiques preveu diferents mesures d'actuació, que en el seu conjunt sumen 42 propostes, entre les quals destaquen "la millora de la xarxa de via de bicicletes i vianants aconseguint 571 km de xarxa ciclista dels quals 160 km estaran adaptats a la mobilitat de vianants i les vies preferents per a Metrobus", ha indicat el director general.

Domingo també ha destacat "la millora de les parades d'autobús metropolità i la coordinació amb els punts de parada urbana, el sistema tarifari integrat que permetrà disposar de targeta única de transport, la gestió dinàmica de la velocitat en vies metropolitanes, a més de l'adequació d'espais per a aparcaments d'enllaç que fomenta la intermodalitat".

Finalment, ha subratllat que "amb les mesures del Pla bàsic, des del departament, es pretén establir les bases per a fer de València i la seua àrea metropolitana un àmbit cada vegada més sostenible, connectada i competitiva econòmicament; aprofitant els avantatges de la promoció de la mobilitat eficient i també innovadora, amb la finalitat de millorar l'accessibilitat, l'habitabilitat i les condicions de vida de la ciutadania en un espai públic i un entorn urbà de qualitat".

Arxius relacionats