La Generalitat assigna a Vilamarxant sis habitatges protegits destinats a persones majors

07/12/2018
La Generalitat assigna a Vilamarxant sis habitatges protegits destinats a persones majors

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), ha assignat sis habitatges protegits a persones majors a Vilamarxant.

Amb aquestes assignacions, la Conselleria facilita l'accés a un habitatge digne a persones amb recursos limitats, principalment a un col·lectiu tan sensible com el dels majors.

Dels sis habitatges assignats a Vilamarxant, quatre han sigut per a persones que tenen una discapacitat superior al 65 % i dos per a persones que provenien d'altres lloguers que suposaven més d'un 25 % dels seus ingressos.

Es tracta d'uns habitatges propietat d'EVHA ubicats al carrer Alonso La Torre. La promoció consta de 45 habitatges de 40 metres quadrats i poden tindre una ocupació màxima de dues persones. Tots estan adaptats per a persones majors i la distribució consta d'un menjador-estar-cuina, un dormitori, un bany, i alguns disposen de terrassa. Les instal·lacions es complementen amb un centre de dia per a majors, gestionat per una empresa.

Aquest tipus d'habitatges estan a disposició de persones majors de 60 anys pensionistes o de 65 anys jubilades que hagen cessat la seua activitat laboral, que no necessiten cap tipus d'ajuda per a les activitats de la vida diària, i els ingressos de les quals siguen inferiors a 2,5 vegades l'IPREM.

L'aplicació de noves mesures per part de l'actual Consell per a afavorir l'ocupació dels habitatges de Vilamarxant va suposar un descens del preu del lloguer, que se situa entorn dels 135 euros. Ara mateix, estan llogats tots excepte un, que està en procés de reparació.

Mitjançant aquest programa d'habitatges per a majors, la Generalitat busca millorar la qualitat de vida d'aquestes persones que disposen d'una llar que els permet desenvolupar l'autonomia personal, potenciar la seua integració social i els vincles familiars i veïnals, ja que aquest tipus de convivència ajuda a previndre situacions de marginació i aïllament.

Arxius relacionats