FGV instal·larà lluminàries de LED als ascensors del TRAM d'Alacant per a reduir el consum i la factura elèctrica

05/12/2018
FGV instal·larà lluminàries de LED als ascensors del TRAM d"Alacant per a reduir el consum i la factura elèctrica

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) instal·larà lluminàries de tecnologia LED als ascensors de les tres estacions subterrànies del TRAM d'Alacant amb l'objectiu d'obtindre un augment de l'eficiència energètica que es traduirà en una reducció del consum i de la factura elèctrica. En l'actualitat, la il·luminació es fa amb tubs de neó amb un consum energètic elevat.

Per a fer-ho, ha licitat per valor de 90.500 euros, IVA inclòs, el subministrament i la instal·lació d'il·luminació LED en sis elevadors de Luceros, quatre de Mercado i 1 de Marq-Castillo, atés que els tres ascensors d'aquesta última estació ja la tenen.

Els estalvis que es preveuen faran possible rendibilitzar la inversió en quatre anys i mig, aproximadament, a causa de l'augment de la vida útil de la il·luminació LED (més de 30.000 hores) i el descens del 80 % del consum energètic en comparació amb el tub de neó. A més, es millora l'estètica gràcies a l'homogeneïtat d'il·luminació al llarg del sòcol.

Aquesta actuació forma part de la voluntat i el compromís de l'empresa pública per millorar l'eficiència energètica a les instal·lacions i dona continuïtat a la instal·lació de lluminàries LED en la part superior de la nau del taller del Campello.

En aquestes instal·lacions de manteniment i depòsit del material mòbil del TRAM d'Alacant, s'han substituït 115 lluminàries de vapor de mercuri de 400 W per LED de 150 W, a fi de reduir en un terç el consum i la factura elèctrica.
En concret, s'espera reduir els 335.865 kWh de consum actual pels 105.660 kWh de les noves lluminàries, la qual cosa suposarà passar de pagar una factura de 33.586,56 euros a l'any, com ocorria fins ara, a pagar 10.566 euros en el futur immediat.

Aquestes xifres es tradueixen en un estalvi de 23.021 euros en el primer any que, passada una dècada, es convertiran en 279.271 euros, segons la simulació a deu anys realitzada per l'empresa pública tenint en compte un increment del preu de la llum anual del 4 %. La inversió que s'ha fet ha sigut de 50.775 euros, per la qual cosa el període de retorn s'ha fixat en 2,1 anys.

En el Programa de gestió ambiental de 2018, que forma part del Sistema de Gestió Ambiental implantat en FGV, que està certificat sota la norma UNE-EN ISO 14001, figura com a objectiu la reducció del consum elèctric i una de les metes per a la consecució d'aquest objectiu és la substitució de l'enllumenat convencional per enllumenat LED al taller del Campello i als ascensors de Luceros, Mercado i Marq-Castillo.

Arxius relacionats