La Generalitat posarà en lloguer assequible 56 habitatges protegits que tenia en venda a Orihuela, Sueca i Torrent

09/11/2018

El Consell de Direcció de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), que depén de la Conselleria d'Habitatge, ha aprovat canviar el règim d'ús de 56 habitatges protegits d'Orihuela, Sueca i Torrent que estaven en venda i que ara passaran a ser de lloguer assequible. 

Aquesta mesura suposarà que estaran disponibles en lloguer assequible 36 habitatges a Orihuela, deu a Sueca i uns altres deu a Torrent. L'objectiu és facilitar l'accés a aquests habitatges mitjançant l'aplicació d'uns preus assequibles, per tal de donar resposta a les necessitats dels ciutadans. 

Segons ha explicat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, la Generalitat "està completament compromesa a garantir l'accés a l'habitatge i, per tant, no és possible que una entitat pública tinga habitatges buits en venda quan hi ha persones que no poden accedir-hi en el mercat lliure però, en canvi, sí que poden fer-ho a través d'un lloguer assequible". 

Lloguer de locals amb bonificacions

D'altra banda, el Consell de Direcció també ha aprovat el segon plec de condicions per a l'arrendament de locals propietat de l'EVha, que preveu bonificacions de renda dirigides a associacions i unions d'associacions sense ànim de lucre. 

El novembre de 2017, el Consell de Direcció de l'EVha aprovava les condicions d'un primer plec que posava a disposició 13 locals en diferents municipis de la Comunitat. Ara, amb aquest segon plec, es posen a disposició un total de 20 locals i s'incrementa el període de carència, que passa de sis a dotze mesos, cosa que facilita el condicionament dels immobles per a la posada en marxa de l'activitat prevista. 

D'aquesta manera, "la Generalitat ajuda i dona suport a associacions sense ànim de lucre mitjançant l'arrendament d'alguns dels seus locals en unes condicions més avantatjoses", ha indicat Salvador. En els cinc primers anys de lloguer, la bonificació serà del 70%; a partir del sisé, del 50%, i a partir dels deu anys, no s'aplicarà cap bonificació. 

Finalment, el Consell també ha acordat la resolució de mutu acord del conveni urbanístic subscrit amb l'Ajuntament d'Alcoi en el sector de la Riba i la resolució del conveni amb el consistori d'Algemesí en el sector de Xexena. Aquestes mesures entren dins del pla de racionalització urbanística que l'EVha està desenvolupant.

Arxius relacionats