El Consell aprova una inversió de més de 1,25 milions d'euros per a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana de Callosa del Segura

14/09/2018

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament de Callosa de Segura per a gestionar les actuacions de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) d'aquest municipi per al 2018, en el marc del Pla estatal d'habitatge 2013-2016 que permet que les actuacions s'executen fins al 31 de desembre de 2018.

El conveni estableix una subvenció per a l'exercici 2018 de 1.250.800 euros, dels quals el Ministeri de Foment n'aportarà 809.600 i la Generalitat participarà amb 441.200 euros.

La declaració d'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU) de Callosa de Segura es va instrumentar a través d'un conveni signat entre la Conselleria d'Habitatge i el Ministeri de Foment, amb la participació de l'ajuntament de la localitat. Aquest conveni estableix una inversió de 2.276.000 euros, que han aportat el Ministeri, la Generalitat, el consistori d'Ontinyent i els particulars.

L'actuació objecte d'aquest conveni comprén l'edificació de cinc habitatges, amb qualificació energètica mínima tipus B, en substitució d'altres tantes, en les zones: Cornisa SUD-1, Cornisa SUD-2 i Cornisa nord de Callosa de Segura.
A causa del deteriorament en què es troben els habitatges, l'actuació protegida comprendrà les obres de demolició dels edificis, la construcció dels nous habitatges, la reurbanització necessària, l'execució d'un programa de reallotjament, i també la realització de les funcions de gestió tècnica i d'informació a través de l'equip tècnic de gestió.

Així mateix, s'han programat actuacions dirigides a la rehabilitació de 95 habitatges, i s'executaran obres de recuperació d'elements estructurals de l'edifici, l'accessibilitat, l'adequació d'elements comuns i l'habitabilitat dels habitatges.

El Consell aposta fermament per la rehabilitació i la regeneració urbana, no només per a recuperar i renovar habitatges en els nuclis històrics i els espais urbans de les ciutats del territori de la Comunitat, sinó també per a reactivar l'economia de tots els oficis relacionats amb la construcció i els sectors productius annexos.