La Conselleria d'Habitatge adjudica deu habitatges socials a Sollana i inverteix més de 151.000 euros en la millora del parc públic

14/09/2018

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha adjudicat deu habitatges socials a Sollana i durant aquesta legislatura ha invertit més de 151.000 euros en la conservació i la millora d'habitatges del parc públic en aquest municipi.

La Conselleria ha destinat quasi 100.000 euros en la reparació d'aquests deu habitatges perquè es lliuren en condicions dignes d'habitabilitat a nou famílies que estaven en la llista d'espera de demandants d'habitatge de Sollana. Una altra de les adjudicacions ha sigut un canvi d'habitatge d'una família, ja que l'immoble en què resideixen actualment no s'ajusta a la composició familiar.

Cal destacar-hi que un dels immobles s'ha adjudicat a una família afectada per una execució hipotecària. En aquest sentit, s'ha de remarcar que la Conselleria treballa en la creació de polítiques d'habitatge orientades a ajudar persones amb menys recursos i en risc d'exclusió social.

A més de la reparació d'aquests deu habitatges, la Conselleria ha destinat quasi 54.000 euros a actuacions de millora d'elements comuns d'edificis d'habitatges públics en aquest municipi de la Ribera Baixa.

Arxius relacionats