Salvador presenta el 'Llibre blanc de l'habitatge' com a document d'anàlisi i diagnòstic de la situació del sector a la Comunitat

12/07/2018

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha destacat que el 'Llibre blanc de l'habitatge', que ha presentat al MuVIM, "parteix del principi que qualsevol política d'habitatge és una política social i, com a tal, ha de ser una eina que propicie la cohesió social, la justícia habitacional i l'ocupació sostenible del territori".

El 'Llibre blanc de l'habitatge', ha ressaltat la consellera, "constitueix un document d'anàlisi i diagnòstic de la situació de l'habitatge a la nostra Comunitat, en el qual es proposa un marc estratègic i es desenvolupen una sèrie de línies d'acció decisives per a la futura política d'habitatge". María José Salvador ha estat acompanyada pel director general d'Habitatge, Rafa Briet.

En el document es recullen les últimes actuacions a la Comunitat Valenciana en matèria d'habitatge que, segons Salvador, demostren que la línia de treball de l'actual conselleria coincideix amb el principi inspirador del 'Llibre blanc': el gaudi d'un habitatge assequible, digne i adequat és un dret que ha de garantir-se per a cada persona".

En la presentació també han participat l'exdirector executiu del Programa de Nacions Unides per als assentaments humans, (ONU-HABITAT), Joan Clos, amb la ponència "Agenda urbana i habitatge"; la directora de l'Institut Valencià de l'Edificació IVE, Begoña Serrano, que ha explicat el desenvolupament del document, tant el diagnòstic fet com les línies d'actuació proposades i la directora general d'EVha, Helena Beunza, que ha exposat la gestió pública de l'habitatge des de la perspectiva de les entitats públiques.

L'habitatge assequible, digne i adequat com a dret

En aquest sentit, la titular d'Habitatge ha fet referència al reconeixement dels Drets Humans com a principi rector de qualsevol societat democràtica que suposa assumir que el gaudi d'un habitatge assequible, digne i adequat és un dret que s'ha de garantir per a cada persona. Així ho reconeixen gran part de les constitucions europees, entre aquestes, l'espanyola.

Per tant, ha afegit Salvador, "les polítiques d'habitatge han de tindre un enfocament integrat que abaste des de qüestions com evitar o pal·liar els desallotjaments forçats, fins a promoure l'accés a l'habitatge de les persones que, a causa dels seus ingressos o altres circumstàncies, no poden accedir en les condicions que el mercat estableix".

En aquest context, ha continuat, "el 'Llibre blanc de l'habitatge a la Comunitat Valenciana', estableix les línies directrius de la futura política d'habitatge de la Generalitat amb la finalitat de fer efectiu aquest propòsit".

Per a la consellera, "es tracta d'un pla estructural i estratègic de llarg recorregut en el qual s'inclouen recomanacions relatives a la creació d'organismes i institucions estables dotades de capacitat de gestió en qüestions concretes involucrades en la política d'habitatge, intervenció al parc d'habitatges, mesures socials i financeres".

En definitiva, ha destacat Salvador, "presenta un ampli ventall de maneres d'abordar el problema de l'habitatge en la societat actual que pretén que s'entenga com un conjunt i orienta la mirada cap a les persones concretes i els diferents grups socials més vulnerables".

Estructura del document

El 'Llibre blanc de l'habitatge a la Comunitat Valenciana' s'estructura en un apartat d'anàlisi i diagnòstic, un marc estratègic i un bloc final propositiu amb unes línies d'acció.

Així, en l'apartat 'Anàlisi i diagnòstic' s'aborden les diferents polítiques d'habitatge per a fer, a continuació, una anàlisi del parc residencial a la Comunitat i conéixer les necessitats habitacionals, des de la perspectiva de la funció social de l'habitatge, la qualitat constructiva i la qualitat funcional i espacial, i l'accés a l'habitatge.

Aquesta anàlisi ha proporcionat dades per a identificar persones que no tenen habitatge, caracteritzar l'assequibilitat, conéixer les dades sobre emancipació dels joves, i la demanda de canvi i mobilitat residencial. Com a conclusió s'identifiquen una sèrie de deficiències en diferents àmbits relatius a l'habitatge, de tipus infraestructural, social i administratiu.

El capítol 'Marc estratègic' proposa tres reflexions sobre la mirada contemporània a l'habitatge que volen ser sintetitzades en el concepte d'"equitat habitacional", sobre la base del qual s'estableixen tres principis que haurien de regir les polítiques d'habitatge: desmercantilitzar l'habitatge, socialitzar l'habitatge i ressituar l'habitatge.

Finalment, d'acord amb el resultat i les conclusions de l'anàlisi efectuada i els principis ideològics establits, l'últim capítol proposa una bateria de 17 línies d'acció que se centren en 53 actuacions concretes, emmarcades en 7 eixos estratègics.

Aquests eixos estratègics són: garantir l'accés a l'habitatge, fomentar l'habitatge a preus controlats en règim de lloguer, mobilitzar els habitatge deshabitats, impulsar la millora de la qualitat i les condicions dels habitatges, propiciar un entorn inclusiu, adaptar l'habitatge a les noves necessitats i millorar la gestió, la coordinació i la informació.

Arxius relacionats