Habitatge amplia 24 hores el termini per a presentar les sol·licituds al Pla Renhata a causa de la saturació que ha provocat en la pàgina web l'elevat trànsit

10/07/2018

La Direcció General d'Habitatge ha aprovat l'ampliació durant 24 hores del termini estipulat per a la presentació de sol·licituds per a la millora de les condicions de l'interior dels habitatges del Pla Renhata 2018. Una decisió adoptada després que l'elevat trànsit del web durant les últimes hores haja provocat diferents problemes tècnics en la plataforma de tramitació electrònica en diverses franges horàries.

D'aquesta manera, i per a garantir que tots els interessats en aquestes subvencions puguen presentar les sol·licituds a temps i correctament, la Direcció General ha aprovat una pròrroga de 24 hores, per la qual cosa el sistema per a registrar les sol·licituds telemàticament estarà actiu fins a les 23.59 hores d'aquest dimecres, 11 de juliol.

El director general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rafa Briet, ha incidit en la "ferma aposta de la Generalitat per millorar l'habitabilitat de l'interior dels habitatges amb aquestes ajudes que permeten la reforma de banys, cuines i la millora de l'accessibilitat". També ha reiterat que "la resolució d'ampliació s'ha adoptat precisament perquè totes aquelles persones interessades hi puguen accedir i no queden excloses per un error informàtic".

La convocatòria d'aquestes ajudes es va obrir el passat 10 d'abril, a les quals es pot presentar qualsevol persona física que siga propietària, usufructuària o arrendatària d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana que tinga una antiguitat superior als 20 anys (excepte per a actuacions d'adaptació per a persones amb diversitat funcional) i que siga residència habitual i permanent del seu propietari, inquilí o usufructuari.

En aquest sentit, Briet ha destacat l'augment de pressupost del Pla Renhata impulsat per la Conselleria per a 2018, que ascendeix a 5.416.000 euros i que es pot ampliar. De fet, ha assenyalat que, "després de l'èxit de la convocatòria anterior, s'han millorat també les condicions per a la seua concessió i per a l'agilització dels tràmits de la seua adjudicació, per la qual cosa hem considerat pertinent garantir també el dret de tots els ciutadans a accedir a aquestes".

El director general ha explicat que el procediment de concessió d'aquestes subvencions serà el de concurrència competitiva i que les obres hauran d'estar finalitzades en el moment de la sol·licitud de les ajudes. Les obres haurien d'haver-se iniciat després del dia 1 de gener de 2017.

Les subvencions a càrrec dels fons de la Generalitat seran d'entre el 25 % i el 35 % del pressupost protegible fins a un màxim de 3.000 o 4.200 euros, segons la baremació que s'obtinga.

El pressupost subvencionable no serà inferior a 2.000 euros ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres, que pot ser més alt. Enguany s'inclou una subvenció bàsica d'un 5 % per a costejar els treballs tècnics previs a totes aquelles obres que complisquen els requisits. 

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les subvencions serà de sis mesos a partir de la seua publicació. Transcorregut aquest termini, sense que s'haja dictat ni publicat cap resolució expressa, les persones sol·licitants podran considerar com a desestimada la seua sol·licitud.