FGV aconsegueix un marge de cobertura pròxim al 60 % en reduir la despesa d'explotació i incrementar els seus ingressos

17/04/2018

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha aconseguit en 2017 un marge de cobertura del 59,8 %, que suposa el millor resultat dels obtinguts en els últims anys, gràcies a una reducció de les despeses d'explotació i l'increment dels ingressos procedents dels viatgers transportats.

El marge de cobertura és el percentatge que resulta de la divisió entre els ingressos operatius (bitllets més ingressos accessoris, com publicitat, lloguer espais comercials, etcètera) i les despeses operatives (les despeses de funcionament generals, exceptuant l'amortització i la despesa financera), ja que com que aquest percentatge és més alt, es redueix el resultat operatiu.

FGV va transportar el passat any 74,34 milions de viatgers, la qual cosa suposa un creixement respecte a l'any anterior d'un 1,76 % i confirma el procés de recuperació d'usuaris dels últims anys, ja que respecte a 2015 l'empresa pública ha guanyat tres milions d'usuaris.

Els ingressos operatius van arribar en 2017 a la xifra de 66 milions d'euros, dels quals, els derivats del transport de viatgers, ascendeixen a 60,8 milions d'euros. Aquest percentatge suposa un 5,5 % més que l'exercici anterior, com a conseqüència de la consolidació en l'augment del nombre de viatgers.
Per a aconseguir aquest millor resultat, FGV ha establit també com a objectiu augmentar la seua eficiència i millorar els resultats econòmics de l'entitat. Les despeses necessàries per a cobrir el funcionament inclouen els relatius a energia i combustible, manteniment d'instal·lacions, vigilància, assegurances i la partida corresponent als salaris del personal necessari per a garantir el funcionament correcte del servei.

En relació amb les despeses d'explotació, el director gerent d'FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, ha explicat que l'empresa pública "tenia assignat en 2017 per a despeses de funcionament 110 milions d'euros i va tancar l'exercici amb un estalvi respecte al pressupost anual previst de 10 milions, resultat directe d'una gestió eficient".

"En 2015 el marge de cobertura de l'empresa pública es va situar en un 53,49 %, per la qual cosa al llarg d'aquesta legislatura s'ha millorat el resultat en prop de 6,5 punts percentuals i que suposa un increment de prop de 20 punts sobre el resultat de 2010, quan es va arribar al 40,17 %", ha destacat Sánchez Jordán.

Resultats de Metrovalencia i TRAM d'Alacant

En Metrovalencia el marge de cobertura va arribar l'any passat a un 66,63 %, mentres que en el TRAM d'Alacant va ser d'un 40,80 %.

La millora aconseguida és molt més evident en el TRAM d'Alacant que, gràcies a l'increment de viatgers propiciat per l'obertura de la línia 2 i el control de la despesa, ha millorat els seus resultats, passant d'un índex de cobertura del 33,6 % en 2015 al 40,8 % de 2017.

L'evolució d'FGV a Alacant és molt significativa si es té en compte que en 2010 l'índex de cobertura es va situar en un 15,08 %, per la qual cosa en set anys s'ha millorat en 25 punts el resultat.

L'equilibri entre despeses i ingressos és més ajustat en les línies o trams urbans de la xarxa, mentres que és més deficitari en les connexions més allunyades del centre de la xarxa a València o Alacant.

Arxius relacionats