Metrovalencia disposa d'un nou contracte de manteniment per a millorar la disponibilitat d'ascensors i escales

15/04/2018
Metrovalencia disposa d"un nou contracte de manteniment per a millorar la disponibilitat d"ascensors i escales

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) disposa des del passat 1 d'abril d'un nou contracte de manteniment per a la conservació i manteniment de tots els equips elevadors, 85 ascensors i 137 escales mecàniques de Metrovalencia.

L'import de l'adjudicació a l'empresa Thyssenkrupp Elevadores ascendeix a 5.998.856 euros, IVA inclòs, per un termini de quatre anualitats amb possibilitat de pròrroga. Les actuacions previstes estan adaptades als paràmetres de seguretat establits per la norma UNE-EN-115-2.

Amb aquest nou servei de manteniment, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que dirigeix María José Salvador es marca com a objectiu incrementar les condicions de fiabilitat i disponibilitat d'aquests equips, i millorar així la mobilitat i accessibilitat dels clients que utilitzen Metrovalencia.

Avantatges inclosos

El contracte preveu millores i modificacions substancials respecte de la cobertura del servei prestat d'equips d'ascensors i escales mecàniques, atenent el compliment de les actuals normatives d'accessibilitat i la millora de les instal·lacions.

Els treballs programats de manteniment dels equips passen quasi en la seua totalitat a fer-se en horari no comercial, per a afectar el mínim possible el client, i s'augmenta substancialment la cobertura de les reparacions, ja siguen per desgast, vandalismes o incidències, la qual cosa reduirà els temps de desocupació dels equips avariats.

A més, el nou contracte estableix la millora contínua en els nivells de disponibilitat i fiabilitat dels equips, que en l'actualitat es troben en valors del 98,5 % per al conjunt d'equips, i del 99,23 % en la disponibilitat individual dels ascensors.

També s'ha inclòs un manteniment de cicle llarg d'escales mecàniques, que permetrà prolongar la seua vida útil en perfectes condicions i que s'acompanya d'un programa de modernització i substitució d'ascensors que permeta donar resposta al compromís d'accessibilitat universal d'FGV i eficiència energètica.

Aquest contracte preveu una substitució programada dels equips hidràulics per equips elèctrics, amb reduccions de consum energètic superiors al 50 %, reducció d'agents contaminants i la millora de les prestacions, no només en fiabilitat i disponibilitat, sinó en rapidesa i servei.

Al seu torn, FGV està integrant a les escales de Metrovalencia el sistema Max, que recopila dades en temps real a través dels sensors d'ascensors i escales mecàniques, i els envia a un núvol de Microsoft, des del qual es calcula la vida útil restant de les peces. Es determinen, així, quines parts requeriran de manteniment i quan. A més, el sistema avisa dels potencials problemes que poden requerir una reparació abans que ocórreguen, la qual cosa permet augmentar l'eficiència i reduir el temps d'inactivitat de l'equip.

Millores en matèria d'accessibilitat

La millora de les condicions d'accessibilitat dels ascensors és un dels objectius que ha establit FGV per a respondre a les demandes plantejades per part d'associacions i persones amb discapacitats o mobilitat reduïda, que han traslladat a l'empresa pública la necessitat d'instal·lar, entre altres mesures, equips de comandaments a distància en els ascensors, que permeten accedir a l'ascensor, sense necessitat d'ajuda.

En aquest sentit, el nou contracte de manteniment permetrà anar incorporant gradualment millores en els ascensors, com senyalització braille, informació sonora, barreres de detecció o substitució d'enllumenats per led, entre altres.

Arxius relacionats