Habitatge convoca les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis

13/04/2018
Habitatge convoca les ajudes per a la realització de l"informe d"avaluació d"edificis

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat per a l'exercici 2018 les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis, IEE, segons publica el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV).

La directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, ha destacat que "l'import global d'aquestes ajudes és de 295.000 euros i que el procediment de concessió serà el de concurrència competitiva". El termini de la presentació de les sol·licituds finalitzarà el 10 de juny de 2018 i el procediment de tramitació serà telemàtic.

Així mateix, ha recordat que podran ser beneficiaris "les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris o els propietaris únics d'edificis de caràcter predominantment residencial, que hagen registrat l'IEE després del 10 de juliol de 2017".

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les ajudes serà de sis mesos comptats a partir de la publicació de la convocatòria en el DOGV. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre que s'ha desestimat la seua sol·licitud per silenci administratiu.

L'IEE és obligatori per als edificis de residència col·lectiva amb una antiguitat superior a 50 anys i els que pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a la seua rehabilitació.

Per a la directora general d'Habitatge, aquestes ajudes "s'emmarquen en la nova política impulsada per la Conselleria i que aposta per la rehabilitació, perquè no només millora la qualitat de vida de les persones, sinó també les condicions d'habitabilitat de les nostres llars i, a més, reactiva uns sectors tan castigats per la crisi com són els de la construcció i les empreses afins".

En aquest sentit, ha explicat que gràcies a la convocatòria del passat any, "es van poder elaborar 759 informes, 81 dels quals són de la província d'Alacant, 62 de la de Castelló i 616 de València, i que corresponen a altres tants edificis d'habitatge que, gràcies a això, ja disposen d'informació precisa sobre l'estat del seu edifici i una adequada orientació a l'hora de millorar la seua conservació, la seua eficiència energètica i la seua accessibilitat".

Arxius relacionats