La Generalitat publica les bases reguladores de les ajudes del Pla Renhata per a reformes d'interior d'habitatges

20/03/2018

El 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' ha publicat l'Ordre de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'aproven les bases reguladores del Pla Renhata d'ajudes per a actuacions de millora de les condicions d'habitabilitat a l'interior dels habitatges, la reforma de banys i cuines i l'adaptació de l'accessibilitat atenent la diversitat funcional dels seus ocupants. Es preveu que després de la publicació de les bases, en les pròximes setmanes es publique la convocatòria definitiva d'aquestes ajudes per a 2018.

La Generalitat va impulsar aquestes ajudes per primera vegada en 2017 i la convocatòria va ser tot un èxit. En aquesta segona convocatòria de 2018 s'ha augmentat el pressupost fins a arribar als 5,5 milions d'euros, quasi un 50 % més que en la primera, i s'hi poden acollir els propietaris, usufructuaris o arrendataris d'habitatges de la Comunitat amb una antiguitat superior als 20 anys.

Segons ha explicat la directora general d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, "després de l'èxit de la passada convocatòria la Generalitat no només ha ampliat el pressupost, sinó que enguany podrà ser ampliable per a arribar al màxim de beneficiaris possible". "S'ha demostrat que aquestes ajudes són necessàries i molt esperades per un ampli sector de la ciutadania", ha indicat.

Aquest pla, tal com indica Torró, respon "a la nova política impulsada per la Conselleria d'Habitatge que dirigeix María José Salvador i que aposta per la rehabilitació perquè no només millora la qualitat de vida de les persones, sinó també les condicions d'habitabilitat dels nostres habitatges a través d'ajudes directes als propietaris i, a més, reactiva un sector tan castigat per la crisi com el de la construcció".

Millores en la tramitació

Les bases del Pla Renhata de 2018 introdueixen alguns canvis que milloren i agiliten el procés de gestió d'aquestes ajudes i en graduen l'atorgament. D'aquesta manera, per a la baremació de les sol·licituds s'han adoptat dos criteris, un en funció del grau de discapacitat d'algun dels membres residents a l'habitatge i un altre basat en la categoria cadastral de l'habitatge.

A més, l'ordre indica que l'edifici, excepte per a actuacions d'adaptació per a persones amb diversitat funcional, haurà de tindre una antiguitat superior a 20 anys, haurà de ser un habitatge destinat a residència habitual i permanent del seu propietari, inquilí o usufructuari.

Les subvencions, amb càrrec als fons de la Generalitat, seran d'entre el 25 % i el 35 % del pressupost protegible fins a un màxim de 3.000 o 4.200 euros segons la baremació obtinguda. A més, el pressupost subvencionable no serà inferior a 2.000 euros ni superior a 12.000 euros, amb independència del pressupost real de les obres, que pot ser més alt. A més, s'han millorat les condicions perquè enguany s'inclou també una subvenció bàsica d'un 5 % per a pagar els treballs tècnics previs a tots aquells que complisquen els requisits.

El procediment de tramitació de les ajudes serà telemàtic, per la qual cosa les sol·licituds hauran de presentar-se davant del Registre Electrònic i s'hauran de signar electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut. Una vegada omplit
l'imprès, la sol·licitud serà presentada telemàticament per tècnics col·laboradors, habilitats en matèria d'edificació residencial i adherits a aquesta convocatòria per a la tramitació de les ajudes de millora de l'habitabilitat dels habitatges.

Arxius relacionats