El Consell presenta el Pla Director de Seguretat Viària que, per primera vegada, aposta per la coordinació entre administracions i la participació ciutadana

27/12/2016
El Consell presenta el Pla Director de Seguretat Viària que, per primera vegada, aposta per la coordinació entre administracions i la participació...

La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha presentat el primer Pla director de la seguretat viària (PDSV) del Govern Valencià, on es destaca la coordinació, per primera vegada, amb sis conselleries del Consell per a implicar "des del minut zero a tots, treballant des d'un àmbit multidisciplinari amb totes les àrees per a aconseguir reduir l'accidentalitat".

Per a això, es crearà una comissió de seguiment d'aquest pla, que estarà integrada per un/a director/a general de cada una de les conselleries participants i que s'encarregarà, entre altres funcions, de l'avaluació, la coordinació, la comunicació i la representació sobre el desplegament d'aquest pla director. A més, cada departament implicat haurà de realitzar programes d'actuació durant l'any 2017 on s'especifiquen mesures en les seues respectives àrees.

El pla també pretén augmentar la participació ciutadana per a aconseguir-hi la implicació de tota la societat. Així, s'habilitarà un web per a la seguretat viària amb informació per a l'usuari i també una bústia on es podran realitzar consultes i peticions ciutadanes.

D'una altra banda, una vegada s'aprove el pla, entraran en vigor una sèrie de mesures que constitueixen un decàleg de partida per a aplicar de forma immediata i on destaquen actuacions concretes en matèria d'urbanisme, mobilitat, educació, salut i emergències.

Durant la presentació del Pla director de la seguretat viària (PDSV), que ha comptat amb la participació del director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, s'ha destacat que el document té com a objectiu general "la reducció de l'accidentalitat i de les seues conseqüències a tota la Comunitat". Així mateix presenta "un marcat caràcter multidisciplinari i multisectorial, obert a tota la societat i enfocat a col·lectius i temes clau, on la seguretat quede integrada en la mobilitat per a realment parlar de mobilitat sostenible", ha afegit.

En aquest sentit, la consellera ha valorat la col·laboració que ha tingut per a la seua elaboració per part de les administracions públiques, organismes i associacions, la qual cosa "potenciarà l'actuació de la Generalitat en pro de la reducció de la sinistralitat, alhora que promourà i impulsarà les actuacions d'altres administracions i associacions compromeses amb la seguretat viària". Així, en el desenvolupament del PDSV han participat les conselleries d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori; Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball; Sanitat Universal i Salut Pública; Educació, Investigació, Cultura i Esport; Igualtat i Polítiques Inclusives, i l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.

Decàleg per a una nova gestió en matèria de seguretat viària

Aquest pla director es desplegarà per mitjà de programes que elaboraran les diferents conselleries i arreplegarà actuacions que s'executaran l'any 2017 i, en tot allò que siga possible, canalitzarà propostes o actuacions que provinguen d'altres entitats a través dels mecanismes de col·laboració corresponents.

No obstant això, segons ha destacat, "no serà necessari tindre elaborats els programes mencionats perquè es noten els efectes del PDSV, ja que, des de l'endemà de la publicació del decret, seran de compliment obligatori una sèrie de disposicions que constitueixen un decàleg de partida per a una nova forma de gestió en matèria de seguretat viària".

Entre aquestes disposicions destaquen les mesures que s'incorporaran en matèria urbanística, ja que totes les actuacions urbanístiques hauran d'incloure una anàlisi de les connexions de la xarxa viària en què s'establisquen unes condicions mínimes per a garantir la seguretat viària i els plans generals d'ordenació urbana també hauran d'incloure una anàlisi d'accidentalitat identificant els punts de major sinistralitat i les mesures correctores que s'han d'adoptar. A més, també en les actuacions estratègiques, s'hauran de garantir modes més sostenibles de desplaçament i no tant en transport privat.

Quant als plans de mobilitat que està preparant el Govern Valencià, així com els que preparen els ajuntaments, hauran d'analitzar l'accidentalitat i l'evolució i proposar accions per a millorar la seguretat dels vianants, dels ciclistes i de la resta d'usuaris del transport. La Conselleria d'Obres Públiques també es compromet a estudiar la conveniència d'incorporar un tercer carril d'avançament en alguns trams de carreteres convencionals per a reduir-ne l'accidentalitat per col·lisió frontal.
La Generalitat també donarà suport a la investigació de diferents departaments, organismes o instituts per a millorar la seguretat viària i s'establirà un pla de qualitat en els serveis d'inspecció tècnica de vehicles per a millorar el servei i incrementar la informació que reben els usuaris. En educació, es treballarà per a augmentar la presència de l'educació viària en la formació; en matèria de salut, es promocionarà i es donarà suport al transport i al desplaçament actiu, segur i saludable al lloc de treball i la Direcció General d'Emergències durà a terme actuacions tecnològiques per a l'adequació del servei 112 i s'incrementarà la formació als col·lectius d'emergències en aquesta matèria.

La seguretat viària, prioritat del Consell

En la seua intervenció, María José Salvador ha fet referència que "la seguretat de la circulació per carretera i vies urbanes ha de ser i és objectiu prioritari per a les administracions públiques, com ho és per al Govern Valencià".

Com a dada d'interés representatiu en matèria d'accidentalitat, Salvador ha citat que "l'any 2001, Espanya ocupava el lloc 17 dins dels 28 països que formen part de la Unió Europea, amb una taxa de 136 morts per milió d'habitants, per damunt de la taxa europea, que era de 113; en el 2014 Espanya ocupava ja el sisé lloc, amb 36 morts per milió d'habitants, ja per sota dels 51 de mitjana de la Unió Europea en eixe any".

A la Comunitat Valenciana, la taxa de mortalitat per milió d'habitants l'any 2014 va ser de 34, inferior als 51 de la Unió Europea i a la mitjana estatal. No obstant això, ha assegurat que "mentres continuen havent-hi pèrdues de vides humanes no podem estar satisfets i, per tant, estem disposats a actuar per mitjà d'aquest pla director de seguretat viària amb mesures concretes, més coordinació i participació, perquè el nostre objectiu ha de ser la visió zero, amb zero accidents de trànsit amb víctimes i ferits greus".

En aquest sentit, la consellera ha informat que el pressupost d'obres públiques per a 2017 ja contempla una inversió d'11,7 milions d'euros per a diferents actuacions concretes en les carreteres valencianes i ha citat alguns exemples a cada província, com ara la millora de la seguretat viària en la CV-141 a Peníscola, la construcció d'una glorieta en la CV-686 de Reial de Gandia o la millora de la seguretat viària en la CV-95 en l'accés aquest a San Miguel de Salinas. Unes actuacions que es completaran també amb les que es realitzen a través dels contractes de manteniment i conservació de carreteres, que augmentaran un 38 % la inversió per als pròxims quatre anys.

Arxius relacionats