Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

« Ves enrere

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori - Observatori Valencià de l'Habitatge

Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori - Observatori Valencià de l'Habitatge

 

Conté:

Informes anuals

Informes semestrals

Informes trimestrals

Dades Censo INE 2011

Estadístiques Sistema d'Indicadors

Estadístiques Habitatge Protegit

Documentació