audiència i informació pública

Processos oberts

Resolució de 21 de maig de 2019, de la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual se sotmet a informació pública el projecte normatiu per a l’aprovació de l’Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària

Resolució de 21 de maig de 2019, de la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual se sotmet a informació pública el projecte normatiu per a l’aprovació de l’Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària