Logo Generalitat


La Generalitat informa els veïns d'Alberic de les mesures del Consell per a flexibilitzar el pagament del lloguer dels habitatges socials

  • També s'ha iniciat una campanya de regularització del subministrament elèctric al veïnat enganxat de manera irregular

(29/11/2019) - També s'ha iniciat una campanya de regularització del subministrament elèctric al veïnat enganxat de manera irregular


La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha celebrat una reunió informativa amb una vintena de veïns del grup d'habitatge públic d'Alberic, per a explicar-los les mesures adoptades per a facilitar el pagament de les seues rendes, a través de bonificacions i actes de reconeixement de deute.

La reunió es realitza en col·laboració amb els serveis socials d'Alberic i forma part d'un pla que inclou mesures de xoc per a la gestió d'habitatges socials. Hi estaven convocats una vintena de residents amb problemes de morositat i se'ls han detallat les opcions que ofereix l'Administració autonòmica per a buscar una solució.

La Conselleria estudia cas per cas les situacions de deute de les famílies residents en habitatges públics que no puguen fer-hi front. Se'ls proposa una acta de reconeixement de deute que els permeta pagar una quantitat assumible tenint en compte els ingressos familiars i sense haver de renunciar a les seues necessitats bàsiques vitals.

A més, segons les seues circumstàncies econòmiques, les famílies es poden beneficiar de bonificacions en els lloguers que poden arribar fins al 90 % del rebut mensual.

D'altra banda, la Conselleria està impulsant de manera conjunta amb i-DE, l'empresa distribuïdora del grup Iberdrola, una campanya de regularització del subministrament elèctric en les comunitats de veïns del parc públic de la Generalitat en les quals hi ha enganxades irregulars.

Aquest programa, centrat a eliminar els riscos d'incendi i d'inseguretat que les enganxades suposen per al veïnat en conjunt, permet també regularitzar els contractes de subministrament de les persones que es beneficien d'habitatges del parc públic.

En la reunió també s'han convocat les nou famílies del grup d'habitatge públic que es troben en situació irregular respecte al subministrament elèctric per a oferir-los totes les facilitats i la informació sobre les gestions necessàries per a donar d'alta el contracte d'electricitat.

Cal destacar que la Generalitat ha arribat a un acord amb i-DE perquè aquestes famílies feren un pagament reduït que els permetera contractar el subministrament.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat