TRAM d'Alacant acull la 14a Reunió de les Direccions Econòmiques i Financeres d'Explotacions Ferroviàries Espanyoles

13/06/2018

TRAM d'Alacant acull fins a aquest dijous la 14a Reunió de les Direccions Econòmiques i Financeres d'Explotacions Ferroviàries Espanyoles, les quals analitzen la situació del sector des del seu particular punt de vista, comparteixen experiències i proposen solucions a problemes comuns. Des de la seua constitució, el grup ha estat coordinat pel cap de l'Àrea Econòmica Financera de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Vicente Alcaide.

En la reunió participen 20 empreses, públiques i privades, i, a més d'FGV, hi estan presents Euskotren, MTS, FGC, Ferrocarril del Soller, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Metro Bilbao, Metro Madrid, Metro Ligero Oeste, Metro Málaga, Metro Sevilla, Tramvia de Barcelona, Metro Ligero de Madrid, TMB, Albali Señalización S. A., Tranvía de Parla, Tranvía de Tenerife i Tranvía de Murcia.

El director gerent d'FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, ha destacat en l'obertura de les jornades la "significació i la importància" de les direccions en la gestió econòmica i financera de les explotacions ferroviàries i tramviàries. També ha citat el "context de novetats i expectatives" respecte a la nova llei de contractes que "ens obliguen a fer canvis sobre processos llargament assumits en el temps".

Sánchez Jordán ha afegit que, "a més d'adaptar-nos als nous marcs i normes legislatives, estem obligats a fer de la necessitat una virtut i, per tant, transformar els suposats obstacles en oportunitats per a canviar rutines, modernitzar processos, millorar rendiments i garantir que s'aconseguisquen els objectius que en cada cas hem fixat en les nostres estratègies de gestió i explotació".

En opinió del gerent, l'augment constant de viatgers, més enllà dels factors conjunturals, certifica "l'aposta creixent de la ciutadania pel transport públic". "Tenim clar que hem d'estar a l'altura de les expectatives i la nostra estratègia no pot ser una altra que satisfer les necessitats dels nostres clients", ha indicat.

Com a conclusió, Sánchez Jordán ha assegurat que "pretenem eradicar totalment el concepte de "viatger captiu", de manera que metro, metro lleuger i tramvia siguen percebuts com un servei i un bé patrimonial propi per part dels usuaris".

FGV actual i futura

El cap de l'Àrea d'Operacions d'FGV, Raúl Castelblanque, ha presentat la situació actual i futura de l'empresa pública valenciana, que té dues explotacions: Metrovalencia, amb sis línies de metro i tres de tramvia, i TRAM d'Alacant, amb tres línies de tramvia, una de tren-TRAM i una altra convencional de dièsel.

Com a principals actuacions d'expansió de les seues respectives xarxes, ha esmentat la posada en marxa de la línia 10 de Metrovalencia i la conclusió de la modernització de la línia 9 del TRAM d'Alacant, a més de la posada en servei del túnel de Serra Grossa. FGV està fent un important esforç de planificació i d'inversió, ja que aquests projectes superen els 200 milions d'euros.

Al mateix temps que FGV fa realitat aquests objectius, l'empresa tracta de "definir el servei de transport que ha de prestar amb els nivells requerits de qualitat, eficiència, seguretat, sostenibilitat i accessibilitat" amb l'adequació de l'oferta a la demanda, el foment de la intermodalitat i, posteriorment, amb noves ampliacions de les xarxes de València i Alacant.