FGV se suma als operadors ferroviaris per a reclamar més protecció davant els grafiters

13/06/2018
FGV se suma als operadors ferroviaris per a reclamar més protecció davant els grafiters

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) s'ha sumat a la proposta que ha presentat l'Observatori de Civisme en el Transport Ferroviari per a reclamar una actuació ferma contra les accions de grups organitzats de grafiters.
Els operadors ferroviaris, que han presentat l'informe 2017 que correspon a les dades d'incivisme amb quasi 27.000 casos documentats, consideren necessari aplicar mesures en diferents àmbits i de manera coordinada amb els responsables de la seguretat pública, ja que l'envergadura d'aquestes accions desborda les competències i els mitjans dels operadors.

Les empreses integrades en l'Observatori han mostrat la seua preocupació davant la impossibilitat d'implantar accions de suficient contundència que posen fre a aquesta greu evolució. Aquestes accions vandàliques perjudiquen seriosament la seguretat dels usuaris, la regularitat del servei i la integritat del personal, instal·lacions i trens.
Des d'aquesta plataforma es considera contradictòria la progressiva despenalització d'aquest fenomen delictiu, degradat primer de danys a deslluïment de béns, per a finalment desaparéixer del Codi Penal en la seua última reforma.
La reunió i presentació de conclusions d'aquest informe ha tingut lloc a la seu de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols.

Bandes de grafiters

Els atacs vandàlics de grafiters organitzats suposen el problema més gran en l'àmbit de la seguretat per als operadors ferroviaris. Es tracta de grups coordinats, que actuen, quan no agredeixen, indistintament sobre instal·lacions, trens, material mòbil, viatgers, empleats i vigilants de seguretat.

A diferència dels murals que es fan a la via pública, que a vegades es tracten com una variant d'art urbà, el grafit ferroviari és sempre il·legal. Per a fer-ho s'ha de cometre prèviament una intrusió en zones sensibles de l'operació, acció que viola les lleis de seguretat ferroviària i els reglaments de viatgers.

A més, recentment, sol anar associat a comportaments violents i a diversos delictes com danys, robatoris, coaccions, amenaces i agressions.

Segons la informació recaptada, també ha augmentat el nombre d'integrants dels grups i destaca el seu elevat grau de planificació i organització. Solen fer accions preparatòries en les quals roben plànols, emissores, uniformes o claus. També inutilitzen sistemes de seguretat i destrossen portes i reixes per a tindre més fàcil l'entrada, cometre l'atac i facilitar l'eixida.

La violència utilitzada és una altra característica de les intrusions vandàliques que fan individus encaputxats, sovint equipats amb barres i esprais irritants amb els quals cometen agressions, coaccions i destrossen vehicles i instal·lacions.
A tot això cal afegir que les entrades clandestines en instal·lacions ferroviàries comporten riscos per als mateixos grafiters, per als empleats i per als usuaris. Els més evidents són els d'atropellament, electrocució i caiguda.

Propostes

Per a tractar el problema, l'Observatori planteja homogeneïtzar el criteri de protecció dels mitjans de transport ferroviari per part dels diferents poders (legislatiu, executiu i judicial), administracions i actors.

Al seu torn, proposa tipificar un nou il·lícit penal específic per als danys ocasionats en els mitjans de transport públic, atenent el seu impacte social, ambiental i econòmic. Un grafit fet en un tren no és un deslluïment, sinó un dany els efectes del qual requereixen molt més que la seua mera neteja.

També es considera fonamental estrényer la col·laboració en la investigació policial, amb el màxim suport de la Fiscalia, així com l'eficàcia de les denúncies penals i administratives, perquè els infractors siguen condemnats i sancionats d'acord amb la gravetat dels fets que es cometen.

Els operadors ferroviaris han coincidit que és necessari donar a conéixer la realitat del fenomen del vandalisme ferroviari a l'opinió pública i a les instàncies competents, ja que es tracta d'un problema d'interés general que no és una expressió artística, sinó una activitat delictiva organitzada, vandàlica, agressiva i reincident.

Finalment, s'ha proposat conscienciar sobre la gravetat d'aquest tipus de conductes davant l'opinió pública mitjançant accions de formació i sensibilització que busquen la bona convivència i el respecte pel bé i pel servei públic, especialment entre el segment de població més jove.

Altres indicadors

L'Observatori del Civisme en el Transport Ferroviari també ha analitzat altres indicadors que han patit un creixement com els insults i amenaces a agents ferroviaris, els furts objectivats, les accions de creuar les vies, l'ús indegut d'alarmes i desbloqueig de portes, els trencaments de barreres de peatge i passos per a persones de mobilitat reduïda, etc.
Cal destacar l'evolució del nombre de casos d'assetjament sexual que, encara que amb una baixa freqüència, s'han incrementat aquest últim any. Els resultats es poden consultar en
consultar ací

Observatori del Civisme

L'Observatori de Civisme en el Transport Ferroviari va ser constituït en 2012, arran d'una jornada sobre conductes incíviques en el transport ferroviari organitzada per FGC, i agrupa els principals operadors del transport ferroviari: Renfe Operadora, Metro de Madrid, Transports Metropolitans de Barcelona, TRAM de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Metro Bilbao, Metro Sevilla, Metro Málaga, Serveis Ferroviaris de Mallorca, Euskotren, Metropolitano de Tenerife, i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que n'ocupa la secretaria permanent.

La missió de l'Observatori és analitzar, avaluar i proposar mesures dirigides a disminuir o eradicar els comportaments incívics o delictius a les instal·lacions ferroviàries, i té la vocació de contribuir a les polítiques públiques de reducció de les conductes incíviques o delictives que es produeixen en l'àmbit de la prestació de serveis públics essencials d'especial sensibilitat per a la col·lectivitat, com en el cas del transport de ferrocarril i tramvia.

Arxius relacionats