Representants d'Habitatge assisteixen a Brussel·les a la presentació del projecte europeu TripleA-Reno per a la millora de l'eficiència energètica

12/06/2018

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha consolidat la seua aposta per la innovació en matèria d'habitatge amb la seua participació en el projecte Triple A-Reno, finançat a través del programa marc d'investigació i innovació europeu H2020, la sessió inaugural del qual s'ha celebrat a Brussel·les.

Aquesta primera trobada, a la qual ha assistit la directora de l'EVha, Helena Beunza, i representants de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE) suposa la posada en marxa d'aquest projecte en el qual participen fins a set països com Itàlia, Hongria, Espanya, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya i Eslovènia. L'objectiu del projecte Triple A-Reno, tal com han remarcat, és "analitzar la despesa energètica de les diferents unitats familiars i introduir mesures de rehabilitació que augmenten la seua eficiència energètica, amb la finalitat d'arribar a aconseguir una reducció de fins al 60 % d'estalvi".

Per aquest motiu, i per a demostrar l'eficàcia de la metodologia desenvolupada, l'objectiu és implementar i analitzar l'evolució de les mesures estudiades en complexos residencials dels diferents països que hi participen al llarg dels tres anys de durada del projecte.

De manera que, per a dur a terme aquesta comesa, la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha seleccionat un grup d'habitatges protegits de Ciutat Vella de València, amb el suport tècnic de l'EVha i l'IVE. El pressupost total de què disposa la Conselleria a través de la Direcció General d'Habitatge és de 130.000 euros, participats per l'EVha i l'IVE.

En aquesta línia, la directora de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), Helena Beunza, ha destacat "la importància de millorar les condicions de salut i benestar dels ciutadans gràcies a accions vinculades a la millora del comportament energètic" i ha valorat el fet que "la Generalitat forme part d'aquest projecte i entre en les xarxes europees d'estudi i implementació de solucions a la problemàtica de l'eficiència energètica, més encara en habitatges de titularitat pública".

Per la seua banda, la directora general d'Habitatge, Rebeca Torró, ha destacat la importància de la presa de decisions per a la rehabilitació d'edificis amb criteris nZE, i de treballar perquè aquesta siga atractiva per als consumidors i usuaris finals", per la qual cosa ha agraït el treball tant de l'IVE com de l'EVha "a l'hora de col·laborar i participar amb les institucions europees perquè la problemàtica de l'eficiència energètica tinga l'atenció que es mereix".