El Consell Jurídic Consultiu emet un dictamen favorable a la regulació del descans obligatori del taxi 12+4

17/05/2018

El director general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, Carlos Domingo, ha informat de que el Consell Jurídic Consultiu ha emés un dictamen favorable, per unanimitat, al Projecte d'ordre de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la regulació del descans obligatori i la limitació diària del servei de taxi en l'Àrea de Prestació Conjunta de València.

La mesura que aplicarà la Conselleria consistirà en la regulació anomenada 12+4, és a dir, es dividirà la prestació del servei en dues franges horàries, en què el taxista podrà treballar 12 hores en la franja de les 6 del matí fins a les 2 de la nit, i altres 4 hores entre les 2 i les 6 del matí. Amb aquesta norma, ha apuntat el director general, "es pretén equilibrar l'oferta i la demanda, així com millorar les condicions del descans dels conductors".

"Amb aquesta nova regulació es pretén millorar la prestació del servei de taxi i ajustar l'oferta a la demanda, ja que, en l'actualitat, s'ha constatat que en determinades franges horàries del dia el temps d'espera perquè l'usuari puga desplaçar-se en taxi és elevat", ha apuntat el director general abans d'afegir que aquesta ordre "també permet al professional del taxi una millora de la conciliació de la seua vida laboral i familiar, millora la seguretat dels usuaris i garanteix uns ingressos raonables als professionals del sector."

En conseqüència, ha afegit Domingo,en els pròxims dies el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana', DOGV, publicarà l'ordre que establirà la regulació horària (14+2) per a l'Àrea de Prestació de València.

D'aquesta manera, ha explicat el director general, "es dóna un marc normatiu objectiu i segur al sector del taxi en aquesta àrea de prestació, que agrupa un gran nombre de municipis de l'Àrea Metropolitana de València, especialment després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, TSJCV, anul·lara l'anterior ordre de 2014, sentència que va ser confirmada pel Tribunal Superior el 26 d'abril de 2018".

En aquest sentit, Domingo ha assenyalat que "l'actual Conselleria, a la vista de la sentència que va emetre el TSJCV al gener de 2016, per la qual es va anul·lar l'ordre que regulava el sistema de descans obligatori i de limitació diària a l'àrea de València de la llavors Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, va iniciar urgentment els tràmits per a l'establiment d'un nou règim que s'adequara als inconvenients de legalitat posats de manifest en la sentència".

Amb aquest objectiu, ha recordat Domingo, l'actual Conselleria va encarregar un estudi de la situació del taxi a l'àrea. D'aquest estudi es desprenia la necessitat d'establir una regulació horària diària i un règim de descans obligatori per al servei de taxi, la qual cosa va motivar l'elaboració de l'ordre que ara es publicarà.