El programa d'intervenció integral en el grup d'habitatges públics de Sant Llorenç de Castelló guardonat en els premis AVS 2018

17/05/2018
El programa d"intervenció integral en el grup d"habitatges públics de Sant Llorenç de Castelló guardonat en els premis AVS 2018

El Programa d'intervenció integral sostenible (PIINS) que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori està desenvolupant en el grup d'habitatges públics de Sant Llorenç de Castelló de la Plana ha aconseguit l'accèssit en els premis de l'Associació Espanyola de Gestors Públics d'Habitatge i Sòl (AVS).

La finalitat dels premis AVS és donar a conéixer, valorar i difondre el treball que fan el sector públic i les entitats privades sense ànim de lucre en favor de l'habitatge social i la seua administració, la sostenibilitat, la rehabilitació, la regeneració urbana i la gestió de serveis públics.

Després de la celebració de l'assemblea general d'AVS celebrada a Bilbao, es van donar a conéixer els premis AVS 2018, en els quals la gestió de la Generalitat ha resultat guardonada en la categoria de millor actuació en l'àmbit de l'administració i gestió del parc social d'habitatges.

El programa d'intervenció integral promogut i gestionat per la Conselleria d'Habitatge, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), té com a objectiu la recuperació social i física dels habitatges i de l'entorn del grup Sant Llorenç, d'acord amb els eixos prioritaris que marca l'Agenda Urbana Europea.

Es tracta d'uns eixos centrats en l'habitatge, l'ocupació, la inclusió de migrants i refugiats, la contractació pública innovadora, la pobresa urbana i l'impuls a l'economia del barri.

La directora general d'EVha, Helena Beunza, ha mostrat la seua satisfacció per aquest premi, en el qual s'ha valorat "aquesta actuació conjunta des del punt de vista no només de solució habitacional, sinó d'entorn urbà, sostenibilitat social i mediambiental, que reflecteix un clar model de cooperació", ja que és resultat del treball coordinat entre la Generalitat, l'Ajuntament de Castelló, la Universitat Jaume I, el Ministeri de Foment i la Unió Europea.

Col·laboració entre diversos agents

Aquest pla integral sostenible arreplega els dos grans conceptes de l'Agenda Urbana Europea: la necessitat d'articular polítiques integrades i la rellevància de la col·laboració entre distints agents.

Mitjançant el pla integral es busca la cohesió social, econòmica i territorial. També es pretén recuperar la dignitat d'un barri que durant anys ha estat abandonat. D'ací que les accions desenvolupades es dirigisquen a la millora de la convivència veïnal, el respecte als béns públics i la coresponsabilitat de cada veí del grup. Tot això per a crear un marc procliu a la inserció, la participació, la formació i l'ocupació.

Per a reforçar la implicació dels veïns en la transformació del grup, es compta amb la participació d'estudiants de la UJI. Són joves que resideixen gratuïtament en habitatges cedits per EVha i que duen a terme tasques de voluntariat al barri.

A més, EVha planeja regenerar l'àmbit urbà en què s'emmarca el grup d'habitatges mitjançant la posada en marxa d'una àrea de regeneració i renovació urbana (ARRU) amb un pressupost de 655.000 euros.

Les obres començaran enguany i es disposarà de clàusules socials que afavoriran la contractació de persones de Sant Llorenç que estiguen desempleades. En la millora dels espais públics també contribuirà l'Ajuntament de Castelló amb 500.000 euros, després de l'obtenció de fons europeus.

El pla integral que es desenvolupa a Sant Llorenç integra una sèrie de mesures que es plantegen en estreta col·laboració amb els serveis socials de Castelló. Entre aquestes destaca la posada en marxa d'un pla d'eradicació de les ocupacions il·legals d'habitatges públics, així com d'assumpció de responsabilitats pels inquilins del parc públic.

Per a això s'han planificat sessions informatives perquè els residents coneguen els mecanismes existents per a reduir el pagament de les seues rendes (bonificacions, actes de reconeixements de deute…) tenint en compte la situació de cada família.

Altres dues actuacions dutes a terme a la Comunitat Valenciana han obtingut un accèssit en els premis AVS. Es tracta del projecte de l'Ajuntament de Mislata, Aparcaments Municipals de Mislata, i la residència per a estudiants El Cabanyal d'Actuacions Urbanes Municipals de València (AUMSA).


Beunza, nova vicepresidenta

Un dels punts de l'assemblea general d'AVS celebrada aquest dimecres ha sigut l'elecció d'una nova executiva a escala nacional de l'associació de gestors públics. L'actual presidenta d'AVS Comunitat Valenciana i directora general d'EVha, Helena Beunza, és a partir d'ara la nova vicepresidenta d'AVS. Així mateix, entren en l'executiva nacional per primera vegada com a vocals els representants de les ciutats de Barcelona, Javier Burón, i de Madrid, Francisco López Barquero.

Entre el dimecres i el dijous l'AVS ha organitzat unes jornades amb el títol "La iniciativa dels gestors públics d'habitatge social". Helena Beunza ha participat en la taula "Realitats del gestor públic d'habitatge".

En la seua intervenció ha destacat l'aposta màxima del Consell pel parc públic d'habitatges i el desenvolupament de polítiques que facen efectiu el dret a l'habitatge reconegut per la Llei de la funció social de l'habitatge. En concret, ha ressaltat com el nou pla d'habitatge suposarà una inversió total de 51,8 milions d'euros per a 2018, dels quals el Govern d'Espanya aporta 39,9 milions, i la Generalitat, 11,9 milions, la quantia màxima establida.

Arxius relacionats