FGV completa les auditories energètiques de les instal·lacions de Metrovalencia i TRAM d'Alacant

14/05/2018

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha finalitzat les auditories energètiques del conjunt de les seues instal·lacions de Metrovalencia i TRAM d'Alacant.

Aquestes auditories inclouen, entre altres aspectes, l'anàlisi de l'estat energètic dels diferents centres de treball i instal·lacions, la definició d'indicadors i l'establiment d'un model energètic, així com el desenvolupament de mesures d'estalvi i eficiència que poden aplicar-se en el futur.

Aquests exàmens s'han dut a terme sota el marc normatiu establit en l'RD 56/2016 d'auditories energètiques, que trasllada parcialment la Directiva 2012/27/UE, de la Unió Europea, en matèria d'eficiència energètica.

Com a resultat de l'anàlisi de totes les dades recollides en les auditories, s'han presentat 16 mesures d'estalvi i eficiència energètica prioritària, que preveuen una reducció de costos superior al milió d'euros, als quals cal sumar els beneficis mediambientals que s'aconsegueixen.

L'objectiu d'aquestes iniciatives és disminuir el consum d'energia elèctrica en un 43 % del total de l'energia consumida en estacions i centres de treball, i reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle associades a l'activitat de l'empresa.

FGV, segons els càlculs fets, considera que l'aplicació d'aquestes mesures permetria aconseguir un estalvi d'un milió d'euros, sobre els costos energètics de la seua activitat com a empresa de transport.

Aquestes propostes han quedat emmarcades dins del programa de gestió ambiental d'FGV, i l'àmbit de l'eficiència energètica és una de les principals línies d'acció. Les mesures es desenvoluparan de manera paral·lela a les derivades de la certificació ISO 14001, que ja aplica FGV i que fa referència al Sistema de Gestió Ambiental de l'empresa pública.

Arxius relacionats