EIGE traurà a concurs públic la venda de 33.300 metres quadrats al Parc Logístic de València

03/01/2018

L'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE) traurà en breu a concurs públic la venda de 33.300 m2 de sòl industrial logístic del Parc Logístic de València (PLV), repartits en dues parcel·les, una de 24.700 m2 i una altra de 8.600 m2.

Mitjançant aquest concurs s'oferiran parcel·les destinades a la implantació d'empreses i serveis lligats al sector del transport que contribuiran a la consolidació d'un parc logístic de caràcter metropolità de referència. La concentració d'instal·lacions i activitats al parc està actualment potenciant eficaçment la competitivitat del sector.

La directora general d'EIGE, Helena Beunza, ha recordat que "l'actuació que estem duent a terme al Parc Logístic de València des que es va iniciar la legislatura està sent tot un èxit perquè la Comunitat Valenciana necessitava donar resposta al sector logístic i des de la Generalitat hem potenciat el PLV". "Amb la nostra política de vendes de terreny hem contribuït a crear sinergies entre tots els sectors implicats i davant d'un dels centres logístics claus, no només de la Comunitat Valenciana, sinó de tot el territori nacional".

Per a facilitar l'accés a aquestes parcel·les, EIGE ofereix diverses modalitats de comercialització: la compravenda -també amb possibilitat de pagament ajornat- i el dret de superfície.

En la valoració de les ofertes del concurs en el primer trimestre de 2018 es tindrà en compte la qualitat del projecte, la inversió en l'emplaçament per a l'inici de l'activitat, el nombre d'empleats associats a la inversió, així com l'oferta econòmica.

En l'actualitat, 17 empreses del sector del transport i la logística estan implantades al PLV. L'impuls donat pel nou Consell en els dos últims anys ha suposat la reactivació del parc amb la venda de més de 142.359 m2, davant dels menys de 10.000 m2 que es van vendre durant l'anterior legislatura.

Així mateix, cal destacar que durant el primer semestre de 2018 està previst traure el plec per a la concessió de l'aparcament per a vehicles pesats previst en una parcel·la de 46.800 m2 al PLV.

Actualment, fruit de l'impuls donat per l'actual Consell al PLV, el nivell d'ocupació del sòl destinat a activitats logístiques i empresarials supera ja el 80%. A més, amb la comercialització de les últimes parcel·les logístiques d'EIGE previstes, l'ocupació del sòl passarà a ser del 90%.