Els treballadors d'FGV rebran formació per a millorar l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual o funcional

30/12/2017
Els treballadors d"FGV rebran formació per a millorar l"atenció a persones amb discapacitat intel·lectual o funcional

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) continuarà en 2018 amb el procés de formació del personal en contacte amb els viatgers per a millorar l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o funcional. Aquesta iniciativa forma part de les mesures incloses en el Pla d'accessibilitat universal de l'empresa pública, previst entre 2017 i 2023 que ha impulsat la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que dirigeix María José Salvador.

L'objectiu d'aquests cursos és aconseguir un servei públic de més qualitat, per la qual cosa s'ha incorporat l'accessibilitat en els plans de formació dels treballadors d'FGV, perquè aquests no sols tinguen coneixements en la matèria, sinó que estiguen sensibilitzats amb les necessitats específiques dels diferents col·lectius.

Tal com assenyala el Pla d'accessibilitat de l'empresa, la finalitat no és únicament avançar en l'eliminació de les barreres físiques, sinó també en les comunicacionals o cognitives, en pro d'una accessibilitat efectiva.

Els cursos començaran el pròxim mes de febrer, a fi que aquests professionals adquirisquen habilitats i actituds concretes per a millorar l'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o del desenvolupament, per la qual cosa s'impartirà formació específica en matèria d'accessibilitat cognitiva, de manera que puguen desenvolupar les actituds i la sensibilitat necessàries per al tracte i l'atenció d'aquests col·lectius.

Aquesta formació serà impartida en col·laboració amb organitzacions del sector que agrupen aquests col·lectius. FGV pretén anar incloent progressivament en la formació del seu personal el desenvolupament de capacitats i actituds que ajuden a aconseguir entorns més amables i comprensibles per a tota la ciutadania, com a part del repte de la millora contínua i de l'accessibilitat universal.

Accions realitzades en 2017

El febrer d'enguany i dins dels cursos de formació programats per als maquinistes, es va impartir formació en matèria d'accessibilitat, que es farà extensible a altres col·lectius d'FGV.

Al juny, en col·laboració amb FESORD (Fundació de la Comunitat Valenciana per a la integració i supressió de barreres de comunicació), es va realitzar, a València i Alacant, el curs de formació de 30 hores en el llenguatge de signes, dirigit als treballadors que tenen contacte directe amb el públic i a aquells agents interessats, de manera voluntària, iniciativa que ha tingut una gran acceptació per part dels treballadors i que continuarà en 2018 amb la impartició d'altres 30 hores lectives més amb l'objectiu d'obtindre el nivell A1.

Contingut del Pla d'accessibilitat

El pla previst per al període 2017-2023 ha comptat amb les aportacions de tots els col·lectius implicats i el seu objectiu és emmarcar qualsevol acció que ara o en el futur realitze FGV per a oferir un transport públic universal per a totes i tots.

El Pla es basa en els principis d'autonomia, igualtat, seguretat i comoditat per al client. L'objectiu final és aconseguir que el transport públic siga accessible per a tots i en tot el procés del viatge, des del moment que es pensa a viatjar fins que s'abandona l'estació, a través d'una sèrie d'accions dirigides tant a eliminar barreres físiques com de col·laboració amb aquests col·lectius.

El desenvolupament del Pla compta amb la col·laboració de les diferents associacions integrades en CERMI Comunitat Valenciana que, al seu torn, formen part d'una comissió de seguiment que, junt amb FGV, és la responsable de proposar i valorar iniciatives encaminades a millorar l'accessibilitat dels serveis de transport a València i Alacant.

Arxius relacionats