El Consell prorroga els convenis del Institut Cartogràfic València amb la UPV i la UV per a la realització de pràctiques formatives

13/10/2017

El Consell ha aprovat la pròrroga dels dos convenis de col·laboració educativa entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, a través del Institut Cartogràfic Valencià, amb la Universitat Politècnica de València i amb la Universitat de València, respectivament, per a pràctiques externes d'estudiants universitaris com parteix integrant de la seva formació.

Tots dos convenis estableixen la realització de pràctiques formatives i projectes de finalització de carrera, sense relació laboral, en les dependències de l'Institut Cartogràfic a estudiants que desitgin completar els seus estudis acadèmics i reforçar la seva formació amb l'objectiu d'aconseguir professionals preparats per a la seva incorporació al món del treball.

Amb aquests convenis es pretén donar l'oportunitat als estudiants de combinar els coneixements tècnics amb els de contingut pràctic i d'incorporar-se al món professional amb un mínim d'experiència. Davant el resultat satisfactori de tots dos programes, les parts han considerat molt oportuna la seva pròrroga per continuar amb la col·laboració educativa.

Aquests convenis es perllongaran de l'1 de gener al 31 de desembre de 2018. L'assistència setmanal dels alumnes per a les activitats que es programin serà d'un màxim de 30 hores setmanals i un màxim de 6 mesos prorrogable a altres 6 mesos.