El Consell aprova més d'1,7 milions d'euros per a la regeneració i renovació urbana d'Alcoi

13/10/2017

El Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i l'Ajuntament d'Alcoi per a gestionar les actuacions de regeneració i renovació urbana (ARRU) per a l'any 2017, en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2013-2016 que permet que les actuacions s'executen fins el 31 de desembre de 2017.

Aquest conveni estableix una subvenció per a l'exercici 2017 d'1.765.959 euros, dels quals la Generalitat aportarà 338.400 euros i el Ministeri de Foment, 1.427.559 euros.

L'acord pel qual es va declarar l'ampliació del nucli antic de Regeneració i Renovació Urbana estableix una inversió total de 5.904.322 euros a aportar fins 2017 pel Ministeri de Foment, la Generalitat, l'Ajuntament i els particulars.

L'actuació que s'està realitzant en el marc d'aquest conveni comprèn la rehabilitació de 425 habitatges, obres de recuperació d'elements estructurals de l'edifici, accessibilitat, adequació d'elements comuns i habitabilitat dels habitatges, en els barris de Santa Rosa, Eixample i Centre Històric d'Alcoi, així com la reurbanització necessària i les funcions de gestió tècnica i informació.

Amb aquestes intervencions, el Consell pretén destinar recursos per a corregir les desigualtats entre veïns del municipi i solucionar els problemes d'habitatge.

A més, amb la rehabilitació i la regeneració urbana no solament es recuperen i es renoven els habitatges dels nuclis històrics i els espais urbans de les ciutats, sinó que també es reactiva l'economia i tots els treballs annexos relacionats amb la construcció.

Arxius relacionats