Ajudes Convocatòries 2020

« Back

Ajudes al lloguer d'habitatge

Ajudes al lloguer d'habitatge

 

 
 
AJUDES LLOGUER D'HABITATGE
LLISTATS PROVISIONALS
 
Es procedeix a publicar en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica el dia 20 de novembre de 2020 els llistats provisionals de sol·licitants la documentació dels quals està completa i aquells que han d'aportar documentació, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 2, de la base Onzena de l'Ordre 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,
 
El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions serà des del dia 23 de novembre a les 9.00 hores, fins al 4 de desembre, tots dos inclusivament.
 
LLISTAT DE SOL·LICITUDS d'Ajuda al lloguer 2020.
 
Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els motius d'exclusió, si escau, introduint  el NIF, CIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud,  en aquest enllaç CONSULTA TU NOTIFICACIÓ
 
La presentació de les al·legacions i/o documentació es podrà bé realitzar mitjançant tràmit telemàtic amb o sense certificat digital (es pot adjuntar documentació en pdf, queda registrada, per la qual cosa no cal registrar-la en cap òrgan de registre) o bé mitjançant la seua presentació en paper dirigint-se a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el seu expedient o a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
És necessari sol·licitar cita prèvia en les Oficines PROP  per a acudir a les direccions territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València o a qualsevol Oficina PROP de la Generalitat.

 

AVÍS IMPORTANT

A partir del dia 1 de juny de 2020 podràs presentar la teua sol·licitud d'ajudes al lloguer i lloguer jove per a l'any 2020 fins al dia 17 de juny inclusivament.

L'atenció presencial serà molt limitada. Si tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres en el telèfon 012 d'atenció a la ciutadania de la Generalitat o escriu-nos a aquesta adreça ajudeslloguer@gva.es.

Si necessites registrar la teua sol·licitud perquè ja la tens omplida, ho pots fer a:
- Alacant, a la Direcció Territorial d'Habitatge: av. Aguilera, 1
- Castelló, a la Direcció Territorial d'Habitatge: av. del Mar, 16
- València, a la Direcció Territorial d'Habitatge: c/ Gregori Gea, 27

Però també et pots adreçar:
- Al teu ajuntament o a qualsevol registre d'una administració estatal, autonòmica o local
- A les oficines de Correos
- A les oficines d'assistència en matèria de registres

Lamentablement, per la COVID-19, l'atenció presencial serà molt excepcional, per la qual cosa es recomana presentar la sol·licitud evitant l 'ATENCIÓ PRESENCIAL QUE NOMÉS PODRÀ REALITZAR-SE MITJANÇANT CITA PRÈVIA. En el cas que alguna documentació no es presente, se t'avisarà mitjançant la llista de la pàgina web o l'enviament d'un text SMS perquè la pugues aportar posteriorment.

 

Bases i convocatòria

ORDRE 5/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatges i Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2020, del director general d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, les ajudes del Programa d'ajudes al lloguer d'habitatge i del Programa d'ajudes al lloguer per a joves.

Correcció d'errors de la Resolució de 20 de febrer de 2020, per la qual es convoquen les ajudes per al Programa al lloguer d'habitatge i Programa al lloguer per a joves per a l'exercici 2020.

Guia informativa de les ajudes al lloguer d'habitatge 2020

 

Tramitació de la sol·licitud
La tramitació es podrà realitzar de manera telemàtica o presencial:
a) Telemàtica:

Si disposeu de certificat digital reconegut per l'ACCV o DNI electrònic, es fa a través de l'enllaç "Tràmit per a sol·licitar l'ajuda".  Cliqueu "Tramitar amb certificat", ompliu la sol·licitud, adjunteu els '"ANNEXOS A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES Al LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020" signats i tota la documentació exigida en la convocatòria.

b) Presencial:

Accediu a l'enllaç "Tràmit per a sol·licitar l'ajuda". Cliqueu "Tramitar telemàticament", ompliu el formulari i cliqueu en enviar. Descarregueu el justificant d'entrada juntament amb la sol·licitud omplida, signeu-la i guardeu els dos documents.

Tot seguit, imprimiu la sol·licitud signada i el justificant i per presentar-lo acompanyat dels '"ANNEXOS A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES Al LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020" signats i tota la documentació exigida en la convocatòria, preferentment, en els registres d'entrada dels Serveis Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, també en oficines PROP, ajuntaments, per correu certificat i en els llocs que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

 

Podeu demanar cita prèvia als serveis territorials de València i Castelló per a assessorar-vos en la tramitació. Així mateix, els ajuntaments podran prestar la seua col·laboració en la tramitació.

 

Els ajuntaments o mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament, si estan degudament autoritzats pels sol·licitants, mitjançant l'ompliment de l'ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020 (ALQ annex III).

Si teniu problemes amb el formulari electrònic, podeu enviar un correu a generalitat_en_red@gva.es  T' oferim aquest video tutorial elaborat pels Serveis Territorials de Castelló

El certificat digital podreu sol·licitar-lo en a qualsevol dels Punts de Registre d'Usuari (PRU) de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica  que existeixen en la Comunitat Valenciana, amb DNI electrònic o amb Cl@ve.

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AJUDES DE LLOGUER DE LA CONVOCATÒRIA DEL 2020 DIRIGIDA A AJUNTAMENTS.I ALTRES ENTITATS LOCALS.

Impresos associats

ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020 (ALQ annex I).
ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR. CONVOCATÒRIA 2020 (ALQ annex II).
ANNEX A LA SOL·LICITUD DEL PROGRAMA D'AJUDES AL LLOGUER D'HABITATGE. CONVOCATÒRIA 2020 (ALQ annex III).
MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.

Si ha oblidat presentar documentació, una vegada presentada la sol·licitud, l'adjunte a través d'aquest procediment telemàtic.