audiència i informació pública

processos tancats

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, por el que se somete a información pública el Plan de mejora de calidad acústica en el entorno de la CV-870

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, por el que se somete a información pública el...

Informació pública del projecte de construcció i estudi d'impacte ambiental de les obres de duplicació de calçada de l'autovia CV-35

Informació pública del projecte de construcció i estudi d'impacte ambiental de les obres de duplicació de calçada de l'autovia CV-35   PP.KK ....

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es regula l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es regula l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics en l'àmbit de la...

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es crea i regula l’Observatori de l’Habitatge i Segregació Urbana

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es crea i regula l'Observatori de l'Habitatge i Segregació Urbana ...

Información pública del Proyecto de decreto del Consell por el que se aprueba el Catálogo del sistema viario de la Comunitat Valenciana

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Dirección de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, por la que se abre periodo de información pública...

Showing 6 - 10 of 15 results
Items per Page 5
of 3