audiència i informació pública

processos tancats

Informació pública del projecte de construcció i estudi d'impacte ambiental de les obres de duplicació de calçada de l'autovia CV-35

Informació pública del projecte de construcció i estudi d'impacte ambiental de les obres de duplicació de calçada de l'autovia CV-35   PP.KK ....

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es regula l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es regula l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics en l'àmbit de la...

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es crea i regula l’Observatori de l’Habitatge i Segregació Urbana

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es crea i regula l'Observatori de l'Habitatge i Segregació Urbana ...

Información pública del Proyecto de decreto del Consell por el que se aprueba el Catálogo del sistema viario de la Comunitat Valenciana

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Dirección de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, por la que se abre periodo de información pública...

Información pública del Proyecto de orden que regula la tarjeta identificativa de la persona que conduce el taxi en la Comunitat Valenciana.

Información pública del Proyecto de orden de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio por la que se regula la tarjeta...

Showing 1 - 5 of 9 results
Items per Page 5
of 2