audiència i informació pública

Processos oberts

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es regula l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es regula l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics en l'àmbit de la...

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es crea i regula l’Observatori de l’Habitatge i Segregació Urbana

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es crea i regula l'Observatori de l'Habitatge i Segregació Urbana ...

Información pública del Proyecto de decreto del Consell por el que se aprueba el Catálogo del sistema viario de la Comunitat Valenciana

Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la Dirección de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, por la que se abre periodo de información pública del...