Listado de Vías ciclopeatonales

« Ves enrere

Carril bici junt amb desdoblament CV-32 des del PK 3+500 al 5+500. Camí de la Gombalda.

Carril bici junt amb desdoblament CV-32 des del PK 3+500 al 5+500. Camí de la Gombalda.

L'actuació es dirigix a la materialització d'un itinerari ciclopeatonal que circule paral·lelament i de forma segregada al desdoblament projectat de la carretera CV-32 ( Carretera de la Gombalda) al seu pas pels termes municipals de Museros i Massamagrell.

 

Per a això es construirà un carril de vianants segregat de 2 km de longitud, que discorrerà paral·lel al desdoblament projectat de la carretera CV-32 (Carretera de la Gombalda). Este carril bici connectarà a distint nivell amb la via ciclopeatonal existent junt amb la carretera CV-300 (variant des de Foios a La Pobla de Farnals de l'antiga carretera de Barcelona), i amb l'antiga carretera de Barcelona, entre Museros i Massamagrell.

 

La inversió prevista és de 1.500.000 €, que es preveu executar en 2019.