Altres temes

Institut Valencià d'Estadística - Enquesta Condicions de vida

Enquestes sobre les condicions de vida a partir de l'any 2004. Conté dades d'evolució sobre habitatge, infància, salut, treball i formació (renda, risc de pobresa i falta de material).

OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic)

La seva funció és principalment econòmica, però s'ha anat ampliant a altres camps com són la ciència, tecnologia, agricultura, educació, etc.

Ministeri de Foment - Dades històriques i altres estudis

Informació estadística en matèria d'habitatge i actuacions urbanes. Conté estudis estadístics i dades històriques sobre construcció i transport.

Institut Valencià d'Estadística - Fitxes municipals

Taules i gràfics que representen l'evolució de la població dels municipis de la CV des del 2003 fins al 2014.

Institut Valencià d'Estadística - Indicadors socials de la Comunitat Valenciana

Recull indicadors i dades estadístiques en matèria de: educació, salut, treball, habitatge, participació, gènere, protecció i exclusió social.

Institut Valencià d'Estadística - Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana

Document en PDF a partir de l'any 2008, que recull indicadors poblacionals d'economia, treball i societat referents als ciutadans de la CV comparant-los amb la resta de la població.