Institut Valencià d'Estadística

Institut Valencià d'Estadística - Enquesta Condicions de vida

Enquestes sobre les condicions de vida a partir de l'any 2004. Conté dades d'evolució sobre habitatge, infància, salut, treball i formació (renda, risc de pobresa i falta de material).

Institut Valencià d'Estadística - Fitxes municipals

Taules i gràfics que representen l'evolució de la població dels municipis de la CV des del 2003 fins al 2014.

Institut Valencià d'Estadística - Indicadors socials de la Comunitat Valenciana

Recull indicadors i dades estadístiques en matèria de: educació, salut, treball, habitatge, participació, gènere, protecció i exclusió social.

Institut Valencià d'Estadística - Banc de Dades Territorial

Dividit en territori, construcció, habitatge i transports. Permet accedir a dades estadístiques sobre llicències d'obres, superfície del terme municipal o compravenda d'habitatges.

Institut Valencià d'Estadística - Dades bàsiques de la Comunitat Valenciana

Document en PDF a partir de l'any 2008, que recull indicadors poblacionals d'economia, treball i societat referents als ciutadans de la CV comparant-los amb la resta de la població.

Institut Valencià d'Estadística - Construcció i habitatge

Dades estadístiques sobre la construcció, el preu de l'habitatge, nombre d'edificis i enquestes sobre la indústria de la construcció.

Institut Valencià d'Estadística - Transport i comunicació

Dades estadístiques sobre transport urbà, tràfic per carretera, tràfic aeroportuari i tràfic marítim.