audiència i informació pública

Processos oberts

Informació pública del projecte d’ordre que regula el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació del servei del taxi en l’Àrea de Prestació Conjunta de València

Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual se sotmet al tràmit...

Informació pública del projecte de decret pel qual es regula la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici

Informació pública del projecte de decret del Consell pel qual es regula la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici d'ús...

Segona participació pública PAT Huerta

- Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual se sotmet...