Organismes

Visualització de contingut web

Aeroports, Ports i Costes

  • Resolució de 8 de maig de 2017, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual se sotmet novament a consultes i participació i informació pública, la Proposta de pla d'acció territorial de la infraestructura verda del litoral de la Comunitat Valenciana.

 

  • RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual se sotmet a consultes i participació i informació pública, per un període de dos mesos, la proposta del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana