audiència i informació pública

processos tancats

Informació pública del Projecte d’ordre que regula la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi a la Comunitat Valenciana.

Informació pública del Projecte d'ordre de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual es regula la targeta...

Resolució de 21/02/2018 que sotmet a informació pública el projecte d’ordre que regula les tarifes dels serveis de transport públic de persones en vehicles automòbils de menys de nou places, de l’APC de València.

Resolució de 21 de febrer de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual es sotmet al tràmit d'informació...

Informació pública del projecte d’ordre que regula el sistema de descans obligatori i la limitació diària en la prestació del servei del taxi en l’Àrea de Prestació Conjunta de València

Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual se sotmet al tràmit...

Informació pública del projecte de decret pel qual es regula la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici

Informació pública del projecte de decret del Consell pel qual es regula la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial...

Segona participació pública PAT Huerta

- Resolució de 15 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual se sotmet novament...