audiència i informació pública

Processos oberts

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es regula l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es regula l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics en l'àmbit de la...

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es crea i regula l’Observatori de l’Habitatge i Segregació Urbana

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual es crea i regula l'Observatori de l'Habitatge i Segregació Urbana ...

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual s’aprova el Catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana

Resolució de 9 de novembre de 2018, de la Direcció d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, per la qual s'obri període d'informació...