FICHA CATALOGRÁFICA
Registro 1 de 1

Autor Gallo García, Ana Belén;Estarellas Roca, Aina Maria;Gaviria Gomez, Ana Milena
Secundario Entidad Centre d'Estudis Jurídics i formació Especialitzada
Título Violència masclista i malaltia mental, repercussió en el tractament penal i la seva execució : Ajuts a la investigació 2016 [Informes].
Editor [Barcelona] : Generalitat de Catalunya, Centre d.Estudis Jurídics i formació Especialitzada
Año 2017
Desc. Física 1 pdf (89 p.)
Notas Generales Titular dels drets: Generalitat de Catalunya, Centre d.Estudis Jurídics i formació Especialitzada
Resumen La violència masclista és un problema de salut pública que vulnera els drets humans de les dones. El comportament violent dels homes, com a resultat d'un problema psicopatològic, és una hipòtesi controvertida. Aquest estudi pretén contribuir a la clarificació d'aquesta teoria, per a això es planteja com a objectiu principal: descriure el perfil psicopatològic de subjectes denunciats per delictes de violència masclista i analitzar la relació d'aquest perfil amb el tractament penal i la seva execució, durant el període 2008-2015 en els partits judicials de Tarragona, el Vendrell i Valls. Per això es va dissenyar un estudi observacional analític que va avaluar de manera retrospectiva dels expedients judicials i les valoracions medicoforenses de 187 subjectes denunciats per delictes de violència masclista. Les variables estudiades es resumeixen en el perfil psicopatològic, el tractament penal i la seva execució i van ser recollides en un formulari dissenyat a aquest efecte. La prevalença de diagnòstics psiquiàtrics en la mostra de casos va ser de 84,5%, xifra que no és estadísticament diferent als controls. Els diagnòstics més prevalents estaven associats al consum de tòxics i alcohol. El 44,2% dels casos presentaven antecedents penals, 16,6% dels quals eren a efectes de reincidència. Aquesta última dada crida l'atenció si s'analitza en el context que només en el 5,9% dels casos es va sol·licitar la valoració del risc de violència. Les conclusions més rellevants són en primer lloc que no es va trobar un perfil psicopatològic específic i que es va detectar una molt baixa freqüència de sol·licituds de valoració del risc de violència futura.
Materias generales mujer;igualdad hombre-mujer;violencia;condición de la mujer;trato cruel y degradante;informe
Materias Urbanismo MUJERES;VIOLENCIA;INFORMES
Recurso http://cejfe.gencat.cat/web/.content/home/recerca/cataleg/crono/2017/violenciaMasclista_CA.pdf